Home / Dua

Dua

Dua

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve İhtiraslar

Küçük bir beylik iken kısa sürede bulunduğu mevkiin kazandırdığı stratejik avantajları çok iyi kullanarak bir “devlet” şeklinde teşkilatlanan Osmanlıların tarihî gelişim çizgisi içinde Yıldırım Bayezid döneminin ayrı bir yeri olduğu âşikârdır. Onun 1389’da biraz sancılı da olsa Osmanlı tahtına çıkışına kadar geçen süre zarfında Osmanlı beyliği Avrupa yakasına geçmiş olmanın …

Read More »

Hz. Şeyh ile Simavdan Hikayeler

Lâmiî Çelebi, bu hadiseyi şöyle nakleder “Hazret-i Hoca (Ubeydullah-ı Ahrar) kendilerine ileri derecede ta’zîm, iclâl, ikram ve teveccühte bulunduğu için devamlı huzursuz olurlardı. Bir gün Hazret-i Hoca özür dileyip şöyle buyurdular. Size nasıl ikram ve teveccühte bulunmayalım ki, sizi her gördüğümde iki ulu şahın yüceliğini müşahede etmekteyiz: Birincisi Hz. Peygamberin …

Read More »