Etiket: <span>Hz. Şeyh ve Simav</span>

Lâmiî Çelebi, bu hadiseyi şöyle nakleder “Hazret-i Hoca (Ubeydullah-ı Ahrar) kendilerine ileri derecede ta’zîm, iclâl, ikram ve teveccühte bulunduğu için devamlı huzursuz olurlardı. Bir gün Hazret-i Hoca özür dileyip şöyle…

Dua