Tag Archives: Hz. Şeyh ve Simav

Hz. Şeyh ile Simavdan Hikayeler

Lâmiî Çelebi, bu hadiseyi şöyle nakleder “Hazret-i Hoca (Ubeydullah-ı Ahrar) kendilerine ileri derecede ta’zîm, iclâl, ikram ve teveccühte bulunduğu için devamlı huzursuz olurlardı. Bir gün Hazret-i Hoca özür dileyip şöyle buyurdular. Size nasıl ikram ve teveccühte bulunmayalım ki, sizi her gördüğümde iki ulu şahın yüceliğini müşahede etmekteyiz: Birincisi Hz. Peygamberin …

Read More »