Home / Tag Archives: kardeşlik.

Tag Archives: kardeşlik.

Ahîlik Teşkilatı ve Kardeşliği Esas Alan Altın Kuralları

ahilik teşkilatı

Kardeşlik anlayışının teşkilat haki ”Ahilik” Ticarî hayatta kardeşliği yaşatmayı hedefleyen ahîlik, fütüvvet anlayışının devamı olarak özellikle Anadolu’da geniş bir şekilde yayılan özgün bir müessesedir. Müslümanlar arasında olması gereken kardeşlik bağının iktisadî alandaki yansıması olan ahîliğin manevî yönü de bir tarikat şeklinde tezahür etmiştir. Ahîlik konusunda yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından …

Read More »