Tag Archives: Yıldırım Beyazıt ve dönemindeki olaylar

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve İhtiraslar

Küçük bir beylik iken kısa sürede bulunduğu mevkiin kazandırdığı stratejik avantajları çok iyi kullanarak bir “devlet” şeklinde teşkilatlanan Osmanlıların tarihî gelişim çizgisi içinde Yıldırım Bayezid döneminin ayrı bir yeri olduğu âşikârdır. Onun 1389’da biraz sancılı da olsa Osmanlı tahtına çıkışına kadar geçen süre zarfında Osmanlı beyliği Avrupa yakasına geçmiş olmanın …

Read More »